Aspose.Words  for Python

Python API för att bearbeta Word-dokument

Skapa, redigera, rendera och konvertera Word-filer till flera format med Python. Generera även rapporter och visualisera din data. Allt detta utan att använda extern programvara.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Words for Python via .NET är ett paket, designat för att läsa och manipulera dokument av olika typer, med primärt fokus på Microsoft Word (DOC, DOCX, ODT), PDF och webbdokument (HTML, Markdown). Vårt bibliotek innehåller mer än 100 Python-klasser för att hantera lågnivåoperationer bakom dokumentbehandling och dataformatering. Således ger Aspose.Words Python-utvecklare en unik möjlighet att implementera skriptbaserad dokumentautomatisering.

Med tillkomsten av kraftfull datorhårdvara under de senaste decennierna har Python blivit ett programmeringsspråk som ofta används inom webbutveckling (Django, Flask, Pyramid-ramverk), vetenskapliga uppgifter och dataanalys. Användbarheten av Python härrör från ett stort ekosystem av tredjepartspaket. Försedd med ett stort antal progressivt utvecklande bibliotek anses Python vara det bästa valet för snabb mjukvaruutveckling.

Aspose.Words-teamet bestämde sig för att hålla jämna steg med de senaste programmeringstrenderna och förse Python-communityt med professionell programvara för att bearbeta DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, DOTM, DOCM, FlatOPC, ODT, OTT, HTML, MHTML, MOBI, TXT, XPS, PS, TIFF, JPEG, PNG, BMP, SVG, EMF, GIF, PCL, EPUB, XML, XAML och andra filformat. Du kan se hela listan över format som stöds.

Notera: enligt TIOBE Programming Index, som återspeglar programmeringsspråkens popularitet, är Python idag ett programmeringsspråk nummer ett.

Funktionalitet av Aspose.Words för Python via .NET

Aspose.Words är ett fristående Python-bibliotek. Du behöver inte installera någon kontorssvit för att få din Python-kod att fungera. Detta Python API förlitar sig på Dokumentobjektmodell (DOM) för att komma åt dokumentnoder och element.

Avancerade Python Words API-funktioner

Du kan prova några av de populära Aspose.Words-funktionerna på onlineansökningssidorna:

Du kan försöka alla Aspose.Words onlineapplikationer.

Kolla också in dokumentationen för de mest populära Aspose.Words-funktionerna:

Observera att listan inte är komplett och du kan hitta fler funktioner och beskrivningar i dokumentation.

Systemkrav

Hur man installerar Python-biblioteket

Använd pip för att installera vårt Python-bibliotek för Word-dokumentbehandling från PyPI-förråd:

Hur man installerar Aspose.Words för Python via .NET

pip install aspose-words

Redigera Word-dokument i Python

Följande kodexempel visar hur man skapar ett tomt dokument, infogar text i det och sparar resultatet som PDF:

Skapa ett dokument och spara det till PDF – Python


import aspose.words as aw

# Skapa ett tomt dokument
doc = aw.Document()

# Använd en DocumentBuilder-instans för att lägga till innehåll i dokumentet
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

# Lägg till ett stycke i dokumentet
builder.writeln("Hello World!")

# Spara resultatet som ett PDF-dokument. Utdataformatet bestäms av filtillägget
doc.save("Output.pdf")

Konvertera Word-dokument i Python

Du kan enkelt konvertera filer från ett format till ett annat. Vet du hur man extraherar text från Word-dokument via Python? Följande kodexempel visar hur man gör det med en enda rad kod genom att konvertera DOCX till HTML:

Konvertera DOCX till HTML – Python


import aspose.words as aw

# Ladda ett dokument från den lokala enheten
doc = aw.Document("Input.docx")

# Spara utdata som hypertext
doc.save("Output.html")

Ser avsnittet Konvertering för mer detaljer.

Vad folk säger

Ta inte bara vårt ord för det. Se vad användarna har att säga om Aspose.Words API:er.

 
 
Visa fallstudier
  
  
/