Aspose.Words  for Reporting Services

SSRS-tillägg för att leverera rapporter i Word-format

Exportera RDL- och RDLC-rapporter i Word-dokumentformat från SQL Server Reporting Services.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Words for Reporting Services är ett renderingstillägg som gör det möjligt för utvecklare att exportera RDL- och RDLC-rapporter som DOC-, DOCX-, PDF-, RTF-, HTML-, MHTML-, ODT-, TXT-, XPS- och WordprocessingML-filer från Microsoft SQL Server Reporting Services.

Aspose.Words for Reporting Services stöder fullt ut RDL-specifikationerna. Du kan använda vilken rapportdesigner som helst för att designa om dina befintliga rapporter eller helt enkelt exportera vilken befintlig RDL-rapport som helst som ett Microsoft Word-dokument, och den kommer att återge exakt hur du förväntar dig det - identisk med RDL-designen.

Exportera RDL-rapporter som Word-dokument

Aspose.Words for Reporting Services stöder följande RDL-element:

Sida, headers, footers

Textboxes

Images

Diagram

Listor

Tabeller

Matriser

Tablix

Stilar

Rektanglar, linjer

Subreports

Third-party controls

Exportera rapporter till många kända format

Aspose.Words for Reporting Services erbjuder ett antal exportformat. Exportera gärna dina rapporter till "inhemska" Microsoft Word-dokumentformat som DOC, DOCX, RTF och WordML, eller ytterligare format som ODT, HTML, MHTML. TXT, XPS och ePub.

High Fidelity, identisk med rapportdesign

Aspose.Words for Reporting Services exporterar rapporter till Microsoft Word-filer på ett sådant sätt att de ser identiska ut med den ursprungliga rapportdesignen som produceras av Microsoft SQL Server Reporting Services inbyggda renderare. Du kan välja mellan två exportlägen eller prova båda layouttyperna genom att ändra en enda konfigurationsinställning för att ta reda på vilken som passar dina behov bäst:

  • Flödeslayout
  • Positionerad layout

Flödeslayout producerar "redigerbar" dokument som består av enkla stycken, tabeller, avsnitt - detta liknar i jämförelse med en kontorsarbetare som skapar dokumentet i Microsoft Word.

Positionerad layout producerar rapporter med den mest exakta konverteringsfideliteten från RDL till Microsoft Word. Tabeller och matriser från rapporter exporteras som Microsoft Word-tabeller, medan vissa element exporteras som placerade textrutor för att hålla troheten så nära den ursprungliga designen som möjligt.

Microsoft Word Automation - behövs inte

Aspose.Words for Reporting Services är byggd med hanterad kod som aldrig behöver installera Microsoft Word på maskinen för att fungera med Word-dokumentformat. Det är ett perfekt Microsoft Word-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

  
  
  

Aspose.Words erbjuder individuella ordbehandlings-API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: