Aspose.Words  for SharePoint

SharePoint-lösning för Microsoft Word-filer

Kombinera och konvertera Word-dokument till flera format. Generera rapporter från olika källor inom SharePoint-applikationer.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Words för SharePoint gör det möjligt att konvertera och kombinera word-dokument i Microsoft SharePoint-applikationer. Det stöder formatkonvertering med hög kvalitet samt sammanfoga flera filer under konverteringen. API kan användas för att generera rapporter baserade på ett Microsoft Word-malldokument med data från SQL-databaser, XML-filer eller SharePoint-listor.

Avancerade funktioner i SharePoint-ordbehandlingsappen

Använd Aspose.Words för SharePoint i SharePoint-arbetsflöden

Sammanfoga flera filer under konverteringen

Konvertera dokument från SharePoint-bibliotek till många olika format

Utveckla anpassad SharePoint-lösning via offentligt API

Generera rapporter med hjälp av data från SQL-databaser, SharePoint-listor eller XML

Stöd för styckejustering i Omath när det infogas med EQ-fält

Konvertera Word-dokument till andra filformat

Aspose.Words för SharePoint ger möjligheten att direkt konvertera dokument från SharePoint-dokumentbiblioteket till och från många populära kontorsdokumentformat där de flesta av konverteringarna görs med hög trohet mot den ursprungliga designen.

Interagera med SharePoint Public API för Word-dokumentkonvertering

Utvecklare som har sina egna interna SharePoint-lösningar kan använda Aspose.Words för SharePoints dokumentkonverteringsmotor via offentliga API. Det ger programmatisk åtkomst till alla filformat som stöds och konverteringsalternativ för både enstaka och flera filer.

Använd i SharePoint-arbetsflöden

Efter installationen - en ny arbetsflödesåtgärd heter Konvertera via Aspose.Words kommer att vara tillgänglig i SharePoint Designer. Dessa alternativ ger åtkomst till alla format som stöds samt ger möjlighet att ställa in processen (med flera alternativ) och använda efterföljande åtgärder för att skapa arbetsflöden av vilken komplexitet som helst.

Different Konverteringsalternativ

Aspose.Words för SharePoint låter dig sammanfoga filer, konvertera filer i undermappar, ändra alternativ för målmapp, skriva över befintliga filer i målmappar och bläddra i målmapp under konvertering. Dessutom tillåter appen att kombinera valfritt antal indatafiler (i format som stöds) i ett enda utdatadokument. Du kan ta filer från undermappar i dokumentbiblioteket, välja önskade filer, justera sammanlänkningssekvensen via ett enkelt användargränssnitt och få en resulterande kombinerad fil genom ett minimalt antal klick.

Reporting Features

Utvecklare kan fylla dokument med data från externa datakällor som databaser, SharePoint-listor eller XML-datafiler och spara resultatet i valfritt dokumentformat som stöds.

En Microsoft Word-fil fungerar som en rapportmall med platshållare som definierar var data från rapportdatakällan ska infogas. Vanliga kopplingsfält i Microsoft Word fungerar som platshållare med många möjligheter som:

  • Regioner för att upprepa dataposten i en datakälla
  • Kapslade regioner för att återspegla relationer mellan föräldrar och barn i data
  • Bildplatshållare för att infoga bilder från en datakälla

Microsoft Word Automation - behövs inte

Aspose.Words för SharePoint är byggt med hanterad kod som aldrig behöver installera Microsoft Word på maskinen för att fungera med konvertering av Word-dokumentformat. Det är ett perfekt Microsoft Word-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

  
  

Aspose.Words erbjuder individuella ordbehandlings-API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: