Aspose.Words  for JasperReports

JasperReports-tillägget för att exportera rapporter i Word-format

Exportera rapporter till Word- och HTML-format från JasperReports och JasperServer.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Words for JasperReports är den enda lösningen på marknaden som gör det möjligt att exportera rapporter från JasperReports och JasperServer till Microsoft Word-dokument (DOC), Office Open XML (OOXML, DOCX), Rich Text Format (RTF), OpenDocument Text ( ODT), webbsida (HTML) och vanlig text (TXT) utan att använda Microsoft Word. Alla rapportfunktioner med högsta precision kan konverteras till Microsoft Word-fil.

Stöd för de mest populära Microsoft Word-formaten

Aspose.Words för JasperReports låter dig exportera rapporter som DOC- och DOCX-dokument från JasperReports och JasperServer. Jämfört med RTF erbjuder dessa format ett antal fördelar såsom mindre filstorlek, ökad innehållsformatering och enkel redigering för slutanvändare.

Förutom Microsoft Word-formaten erbjuder Aspose.Words för JasperReports möjligheten att exportera rapporterna i RTF-, ODT-, HTML- och TXT-format.

High Fidelity, identisk med rapportdesign

Aspose.Words för JasperReports exporterar rapporterna till Microsoft Word-dokument på ett sådant sätt att resultatet ser identiskt ut med den ursprungliga rapportdesignen som produceras av den inbyggda JasperReports rapportdesignern. Alla rapportfunktioner konverteras till högsta grad av precision för att få Microsoft Word-dokument att se så nära originaldesignen som möjligt.

Editable Word Documents

Aspose.Words för JasperReports exporterar flödeslayoutdokument. Detta innebär att dokument består av " vanligt " stycken, tabeller och bilder som är lätta att ytterligare redigera i Microsoft Word, om det behövs. Den inbyggda JasperReports RTF-exportören producerar dokument som består av placerade textramar, vilket gör redigering av slutanvändare till en mindre intuitiv uppgift.

Microsoft Word Automation - behövs inte

Aspose.Words för JasperReports är byggd med hanterad kod som aldrig behöver installera Microsoft Word på maskinen för att fungera med Word-dokumentformat. Det är ett perfekt Microsoft Word-automatiseringsalternativ när det gäller funktioner som stöds, säkerhet, stabilitet, skalbarhet, hastighet och pris.

  
  

Aspose.Words erbjuder individuella ordbehandlings-API:er för andra populära utvecklingsmiljöer enligt listan nedan: