Aspose.Words  for C++

C++ Word Document Processing API

Generera, redigera, konvertera och rendera Microsoft Word-dokument i C++-applikationen utan att behöva Microsoft Word.

  Ladda ner gratis prövning
  
 

Aspose.Words for C++ är ett avancerat Word Document Processing API för att utföra ett brett utbud av bearbetningsuppgifter. Words API tillhandahåller dokumentformatering, manipulering, sammanslagning, vattenmärkning och mycket mer möjligheter direkt i dina egna C++-applikationer utan att behöva Microsoft Word.

Aspose.Words API stöder de flesta Microsoft Word-format och kan återge dokumentsidorna till ett antal bildformat. Således kan du arbeta med dokument i DOC, DOCX, PDF, RTF, DOT, DOTX, DOTM, DOCM, FlatOPC, ODT, OTT, HTML, MHTML, MOBI, TXT, XPS, PS, TIFF, JPEG, PNG, BMP, SVG, EMF, GIF, PCL, EPUB, XML, XAML och mer. Du kan se hela listan över format som stöds.

Functionality of Aspose.Words for C++

Aspose.Words är ett fristående C++-bibliotek. Du behöver inte installera ytterligare applikationer för att få din C++-kod att fungera. Detta C++ API förlitar sig på Document Object Model (DOM) för att komma åt dokumentnoder och element.

Avancerade C++ Word API-funktioner

Du kan prova några av de populära Aspose.Words-funktionerna på onlineansökningssidorna:

Du kan försöka alla Aspose.Words onlineapplikationer.

Kolla också in dokumentationen för de mest populära funktionerna i Aspose.Words:

Observera att listan inte är komplett och du kan hitta fler funktioner och beskrivningar i documentation.

Programmering med Document Object Model

API gör det möjligt för C++-applikationer att automatisera Microsoft Word-filskapande samt öppna och ändra filer inklusive formatering med en intuitiv dokumentobjektmodell som efterliknar Microsoft Word i terminologi och funktioner. C++-utvecklare kan dynamiskt skapa, modifiera, extrahera och ersätta alla element inklusive sektioner, stycken, tabeller, bokmärken, fält, formulärfält, kommentarer, bilder, stilar och så vidare.

Konvertera ett dokument in C++

Konvertera en fil från ett format som stöds till ett annat med bara två rader kod. Det är så enkelt!

Konvertera Word till PDF med C++, t.ex. DOCX till PDF – C++


// Ladda dokumentet från disken.
System::SharedPtr doc = System::MakeObject(inputDataDir + u"Rendering.doc");

System::String outputPath = outputDataDir + u"Doc2Pdf.SaveDoc2Pdf.pdf";
// Spara dokumentet i PDF-format.
doc->Save(outputPath);
     

Gå med eller lägg till dokument i C++

Aspose.Words för C++ stöder sammanfogning och tillägg av flera filer till en. Den här processen är mycket enkel och konfigurerbar och ger möjlighet att styra hur filerna sammanfogas. C++ ordbehandlingsbibliotek gör det också möjligt att återställa sidnumreringen efter att ha anslutit dokumenten.

Slå samman två filer – C++


// Ladda käll- och målfiler.
auto dstDoc = System::MakeObject<Document>(dir + u"destination.doc");
auto srcDoc = System::MakeObject<Document>(dir + u"source.doc");

// Ställ in den bifogade filen så att den börjar på en ny sida.
srcDoc->get_FirstSection()->get_PageSetup()->set_SectionStart(SectionStart::NewPage); 

// Lägg till källfilen med de ursprungliga stilarna som finns i källfilen.
dstDoc->AppendDocument(srcDoc, ImportFormatMode::KeepSourceFormatting); 

// Spara resultatet.
dstDoc->Save(dir + u"output.doc);

Använd dokumentskydd i C++

Aspose.Words för C++ erbjuder möjligheten att skydda och avskydda dokument med en enda kodrad. Du kan ställa in skyddet på ett sätt så att användaren endast kan göra begränsade ändringar, som att lägga till kommentarer, göra ändringar eller fylla i ett formulär.

Skydda och avskydda filer – C++


// Ladda ett dokument som ska bearbetas.
auto wrdoc = System::MakeObject<Document>(dir + u"template.doc");

// Skydda filen.
wrdoc->Protect(ProtectionType::AllowOnlyFormFields, u"password");

// Avskydda filen.
wrdoc->Unprotect();