Aspose.Words  for JasperReports

Raporları Word Formatında Dışa Aktarmak için JasperReports Uzantısı

Raporları JasperReports ve JasperServer’dan Word ve HTML formatlarına aktarın.

  Ücretsiz Deneme İndirin
  
 

Aspose.Words for JasperReports, raporları JasperReports ve JasperServer'dan Microsoft Word belgesine (DOC), Office Open XML'e (OOXML, DOCX), Zengin Metin Formatına (RTF), OpenDocument Metne ( ODT), Web sayfası (HTML) ve düz metin (TXT) formatlarını Microsoft Word kullanmadan. En yüksek hassasiyet derecesine sahip tüm rapor özellikleri, Microsoft Word dosyasına dönüştürülebilir.

En Popüler Microsoft Word Formatları için Destek

Aspose.Words for JasperReports, raporları JasperReports ve JasperServer'dan DOC ve DOCX belgeleri olarak dışa aktarmanıza olanak tanır. RTF ile karşılaştırıldığında, bu biçimler daha küçük dosya boyutu, artırılmış içerik biçimlendirme ve son kullanıcılar tarafından düzenleme kolaylığı gibi bir dizi avantaj sunar.

Aspose.Words for JasperReports, Microsoft Word formatlarına ek olarak raporları RTF, ODT, HTML ve TXT formatlarında dışa aktarma olanağı sunar.

Yüksek Sadakat, Rapor Tasarımıyla Aynı

Aspose.Words for JasperReports raporları, sonuçların yerleşik JasperReports rapor tasarımcısı tarafından üretilen orijinal rapor tasarımıyla aynı görüneceği şekilde Microsoft Word belgelerine aktarır. Tüm rapor özellikleri, Microsoft Word belgelerinin orijinal tasarıma mümkün olduğunca yakın görünmesini sağlamak için en yüksek hassasiyet derecesine dönüştürülür.

Editable Word Documents

Aspose.Words for JasperReports, akış düzeni belgelerini dışa aktarır. Bu, belgelerin şunlardan oluştuğu anlamına gelir: " normal " Gerekirse Microsoft Word'de daha fazla düzenlenmesi kolay paragraflar, tablolar ve resimler. Yerleşik JasperReports RTF dışa aktarıcı, son kullanıcılar tarafından düzenlemeyi daha az sezgisel bir görev haline getiren, konumlandırılmış metin çerçevelerinden oluşan belgeler üretir.

Microsoft Word Otomasyonu - Gerekli Değil

Aspose.Words for JasperReports, Word belge formatlarıyla çalışmak için hiçbir zaman Microsoft Word'ün makineye yüklenmesini gerektirmeyen yönetilen kod kullanılarak oluşturulmuştur. Desteklenen özellikler, güvenlik, kararlılık, ölçeklenebilirlik, hız ve fiyat açısından mükemmel bir Microsoft Word otomasyon alternatifidir.

  
  

Aspose.Words, aşağıda listelenen diğer popüler geliştirme ortamları için ayrı Kelime işleme API'leri sunar: