Tiện ích mở rộng JasperReports để xuất báo cáo ở Word định dạng

Thao tác, tạo và chuyển đổi tài liệu trong ứng dụng JasperReports mà không phụ thuộc vào Microsoft Word. Giải pháp mạnh mẽ này được thiết kế để tích hợp liền mạch vào các ứng dụng dựa trên Java, khiến nó trở thành công cụ hoàn hảo cho các nhà phát triển sử dụng JasperReports để tạo báo cáo.

 

Aspose.Words for JasperReports

Aspose.Words for JasperReports là một giải pháp toàn diện để xuất các báo cáo được tạo trong nền tảng JasperReports sang các định dạng tài liệu khác nhau, chẳng hạn như Microsoft Word (DOC, DOCX), Office Open XML (OOXML), Định dạng văn bản có định dạng (RTF), Văn bản OpenDocument (ODT), HTML và văn bản thuần túy (TXT). Sản phẩm này có thể được sử dụng cho mục đích báo cáo và thông tin kinh doanh khi bạn cần tạo báo cáo và phân tích lượng dữ liệu khổng lồ.

JasperReports và JasperServer là các giải pháp báo cáo mã nguồn mở, dựa trên Java được thiết kế để tạo, xây dựng và cung cấp các báo cáo động. JasperReports phục vụ như một công cụ báo cáo cho phép các nhà phát triển nhúng các báo cáo động vào các ứng dụng dựa trên Java. Nó cung cấp một nền tảng báo cáo linh hoạt và mạnh mẽ, có khả năng tạo các báo cáo có độ phức tạp khác nhau, bao gồm biểu đồ, bảng và hình ảnh. Mặt khác, JasperServer là một máy chủ báo cáo dựa trên web cung cấp kho lưu trữ tập trung để lưu trữ và quản lý báo cáo.

Cho dù bạn đang làm việc với tập dữ liệu lớn hay cần tạo báo cáo ở định dạng cụ thể, Aspose.Words for JasperReports cung cấp các tính năng cần thiết để đáp ứng nhu cầu báo cáo của bạn. Sản phẩm của chúng tôi có thể được áp dụng trong nhiều trường hợp sử dụng, bao gồm: báo cáo tài chính, phân tích tiếp thị và bán hàng, quản lý hàng tồn kho, quản lý chuỗi cung ứng.

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.