Chuyển đổi hình ảnh thành TXT trong C#

.NET phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi hình ảnh thành TXT

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập cấp cao, nền tảng cho các nền tảng .NET và .NET Core. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất hình ảnh, TXT và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C#, F#, VB.NET.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi hình ảnh sang hình ảnh bằng C#

Cần chuyển đổi hình ảnh sang hình ảnh tài liệu theo chương trình? Với Aspose.Words for .NET, bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi hình ảnh sang định dạng hình ảnh tài liệu chỉ bằng một vài dòng mã C#.

API C# xử lý hình ảnh hiện đại tạo hình ảnh tài liệu từ hình ảnh với chất lượng chuyên nghiệp. Kiểm tra chuyển đổi hình ảnh sang hình ảnh chất lượng cao nhất ngay trong trình duyệt của bạn. Thư viện C# mạnh mẽ cho phép chuyển đổi hình ảnh sang nhiều định dạng phổ biến.

Lưu hình ảnh dưới dạng hình ảnh tài liệu trong C#

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi hình ảnh sang định dạng hình ảnh tài liệu trong C#.

Thực hiện theo các bước đơn giản để chuyển tệp hình ảnh sang định dạng hình ảnh tài liệu. Đọc hình ảnh của bạn từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó ở định dạng tài liệu, chỉ định định dạng tệp được yêu cầu bằng phần mở rộng hình ảnh tài liệu. Đối với cả việc đọc hình ảnh và ghi hình ảnh tài liệu, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện.

Ví dụ về mã trong C# để chuyển đổi PNG định dạng sang TXT
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
dotnet add package Aspose.Words
Sao chép
using Aspose.Words;

var doc = new Document();
var builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertImage("Input.png");

doc.Save("Output.txt");
using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.png"); doc.Save("Output.txt"); using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.png"); for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++) { var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1); extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.txt"); } using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); builder.InsertImage("Input.png"); doc.Save("Output.txt"); using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); var shape = builder.InsertImage("Input.png"); shape.GetShapeRenderer().Save("Output.txt", new ImageSaveOptions(SaveFormat.txt));
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi hình ảnh thành TXT

 1. Cài đặt Aspose.Words for .NET.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C#.
 3. Mở hình ảnh C# tệp.
 4. Gọi phương thức Save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng TXT.
 5. Nhận kết quả của hình ảnh chuyển đổi là TXT.

C# thư viện để chuyển đổi hình ảnh thành TXT

Có ba tùy chọn thay thế để cài đặt "Aspose.Words for .NET" vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đa nền tảng và hỗ trợ tất cả các triển khai .NET chính:

 • .NET ≥ 5.0
 • .NET Core ≥ 2.0
 • .NET Standard ≥ 2.0
 • .NET Framework ≥ 3.5
 • MonoMac
 • MonoAndroid
 • Xamarin

Vì mã .NET không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành cơ bản mà chỉ phụ thuộc vào Máy ảo, bạn có thể tự do phát triển bất kỳ loại phần mềm nào cho Windows, macOS, Android, iOS và Linux. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản tương ứng của .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng các môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio, Xamarin và MonoDevelop để tạo các ứng dụng C#, F#, VB.NET.

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu sản phẩm.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.