Chuyển đổi HTML thành SVG trong Python

Python phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi HTML thành SVG

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao bằng Python. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất HTML, SVG và nhiều định dạng tài liệu khác bằng Python.

Chuyển đổi HTML thành SVG trong Python

Cần chuyển đổi HTML thành SVG lập trình? Với Aspose.Words for Python via .NET bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi HTML thành định dạng hình ảnh SVG chỉ với vài dòng mã Python.

Xử lý tài liệu hiện đại Python API tạo SVG từ HTML với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của HTML thành SVG ngay trong trình duyệt. Python mạnh mẽ cho phép chuyển đổi HTML sang nhiều định dạng ảnh phổ biến.

Lưu HTML dưới dạng SVG trong Python

Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để chuyển đổi HTML đến một SVG hình ảnh trong Python.

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến một HTML file vào SVG định dạng đồ họa. Đọc HTML từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng SVG, chỉ định định dạng hình ảnh cần thiết bằng phần mở rộng SVG Đối với cả HTML và ghi SVG bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung đồ họa SVG đầu ra sẽ giống với tệp HTML.

Ví dụ về mã trong Python để chuyển đổi định dạng HTML sang SVG
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import aspose.words as aw

doc = aw.Document(Input.html)

for page in range(0, doc.page_count):
    extractedPage = doc.extract_pages(page, 1)
    extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.svg")
import aspose.words as aw doc = aw.Document("Input.html") doc.save("Output.svg") import aspose.words as aw doc = aw.Document(Input.html) for page in range(0, doc.page_count): extractedPage = doc.extract_pages(page, 1) extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.svg") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) builder.insert_image("Input.html") doc.save("Output.svg") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) shape = builder.insert_image("Input.html") shape.image_data.save("Output.svg")
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi HTML thành SVG

  1. Cài đặt 'Aspose.Words for Python via .NET'.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python.
  3. Mở tệp HTML Python.
  4. Gọi phương thức 'save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng SVG.
  5. Nhận kết quả của HTML chuyển đổi là SVG.

Python thư viện để chuyển đổi HTML thành SVG

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước về cách cài đặt "Aspose.Words for Python via .NET" vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

Gói này tương thích với Python 3.5, 3.6, 3.7, 3.8 và 3.9. Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux, vui lòng xem các yêu cầu bổ sung đối với gcc và libpython trong Tài liệu Sản phẩm.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2022. Đã đăng ký Bản quyền.