Chuyển đổi HTML thành MD trong Python

Python phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi HTML thành MD

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao bằng Python. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất HTML, MD và nhiều định dạng tài liệu khác bằng Python.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi HTML sang MD bằng Python

Bạn cần chuyển đổi tài liệu Web theo chương trình? Với Aspose.Words for Python via .NET bạn có thể chuyển đổi HTML sang MD định dạng và theo hướng ngược lại chỉ bằng một vài dòng mã Python.

Python via .NET của chúng tôi tạo MD từ HTML với chất lượng chuyên nghiệp. Kiểm tra chuyển đổi HTML sang MD chất lượng cao nhất ngay trong trình duyệt của bạn. Python via .NET mạnh mẽ cho phép chuyển đổi tài liệu Web sang nhiều định dạng phổ biến.

Lưu HTML dưới dạng MD trong Python

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi HTML sang MD trong Python.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển trang HTML sang MD định dạng. Đọc HTML tệp của bạn từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó ở MD định dạng, chỉ định định dạng tệp được yêu cầu bằng phần mở rộng MD Đối với cả đọc HTML và ghi MD, bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và MD định dạng đầu ra sẽ giống với HTML tài liệu gốc.

Ví dụ về mã trong Python để chuyển đổi HTML định dạng sang MD
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
pip install aspose-words
Sao chép
import aspose.words as aw

doc = aw.Document("Input.html")
doc.save("Output.md")
import aspose.words as aw doc = aw.Document("Input.html") doc.save("Output.md") import aspose.words as aw doc = aw.Document(Input.html) for page in range(0, doc.page_count): extractedPage = doc.extract_pages(page, 1) extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.md") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) builder.insert_image("Input.html") doc.save("Output.md") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) shape = builder.insert_image("Input.html") shape.get_shape_renderer().save("Output.md", aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.md))
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi HTML thành MD

  1. Cài đặt Aspose.Words for Python via .NET.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python.
  3. Mở HTML Python tệp.
  4. Gọi phương thức save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng MD.
  5. Nhận kết quả của HTML chuyển đổi là MD.

Python thư viện để chuyển đổi HTML thành MD

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước về cách cài đặt "Aspose.Words for Python via .NET" vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

Gói này tương thích với Python ≥3.5 và <3.12. Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux, vui lòng xem các yêu cầu bổ sung đối với gcc và libpython trong Tài liệu sản phẩm.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.