Chuyển đổi PNG thành Word trong Python

Python phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi PNG thành Word

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao bằng Python. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất PNG, Word và nhiều định dạng tài liệu khác bằng Python.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi PNG sang Word bằng Python

Cần chuyển đổi hình ảnh PNG sang Word theo chương trình? Với Aspose.Words for Python via .NET, bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể chuyển đổi định dạng tài liệu PNG sang Word chỉ bằng một vài dòng mã Python.

API Python xử lý hình ảnh hiện đại tạo Word tài liệu từ hình ảnh PNG với chất lượng chuyên nghiệp. Kiểm tra quá trình chuyển đổi PNG sang Word chất lượng cao nhất ngay trong trình duyệt của bạn. Thư viện Python mạnh mẽ cho phép chuyển đổi hình ảnh PNG sang hầu hết các Word định dạng.

Lưu PNG dưới dạng Word tài liệu trong Python

Ví dụ sau đây minh họa cách chuyển đổi định dạng tài liệu PNG sang Word trong Python.

Thực hiện theo các bước đơn giản để chuyển hình ảnh PNG sang định dạng Word tài liệu. Đọc tệp PNG của bạn từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó ở định dạng tài liệu, chỉ định định dạng tệp được yêu cầu bằng phần mở rộng Word tài liệu. Đối với cả việc đọc PNG và ghi Word tài liệu, bạn có thể sử dụng tên tệp đủ điều kiện.

Ví dụ về mã trong Python để chuyển đổi PNG định dạng sang DOCX
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
pip install aspose-words
Sao chép
import aspose.words as aw

doc = aw.Document()
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

builder.insert_image("Input.png")

doc.save("Output.docx")
import aspose.words as aw doc = aw.Document("Input.png") doc.save("Output.docx") import aspose.words as aw doc = aw.Document(Input.png) for page in range(0, doc.page_count): extractedPage = doc.extract_pages(page, 1) extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.docx") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) builder.insert_image("Input.png") doc.save("Output.docx") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) shape = builder.insert_image("Input.png") shape.get_shape_renderer().save("Output.docx", aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.docx))
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi PNG thành Word

  1. Cài đặt Aspose.Words for Python via .NET.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python.
  3. Mở PNG Python tệp.
  4. Gọi phương thức save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng Word.
  5. Nhận kết quả của PNG chuyển đổi là Word.

Python thư viện để chuyển đổi PNG thành Word

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước về cách cài đặt "Aspose.Words for Python via .NET" vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

Gói này tương thích với Python ≥3.5 và <3.12. Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux, vui lòng xem các yêu cầu bổ sung đối với gcc và libpython trong Tài liệu sản phẩm.

Các chuyển đổi PNG được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi PNG sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.