Chuyển đổi HTML thành JPG trong C++

C++ phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi HTML thành JPG

Sử dụng C++ để có được tốc độ chuyển đổi từ HTML sang JPG Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất HTML, JPG và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C++.

Chuyển đổi HTML thành JPG trong C++

Cần chuyển đổi HTML thành JPG lập trình? Với Aspose.Words for C++ bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi HTML thành định dạng hình ảnh JPG chỉ với vài dòng mã C++.

Xử lý tài liệu hiện đại C++ API tạo JPG từ HTML với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của HTML thành JPG ngay trong trình duyệt. C++ mạnh mẽ cho phép chuyển đổi HTML sang nhiều định dạng ảnh phổ biến.

Lưu HTML dưới dạng JPG trong C++

Ví dụ sau đây cho thấy làm thế nào để chuyển đổi HTML đến một JPG hình ảnh trong C++.

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến một HTML file vào JPG định dạng đồ họa. Đọc HTML từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng JPG, chỉ định định dạng hình ảnh cần thiết bằng phần mở rộng JPG Đối với cả HTML và ghi JPG bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung đồ họa JPG đầu ra sẽ giống với tệp HTML.

Ví dụ về mã trong C++ để chuyển đổi định dạng HTML sang JPG
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using namespace Aspose::Words;

auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html");

for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++)
{
  auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1);
  extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.jpg", page + 1));
}
using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html"); doc->Save(u"Output.jpg"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(u"Input.html"); for (int page = 0; page < doc->get_PageCount(); page++) { auto extractedPage = doc->ExtractPages(page, 1); extractedPage->Save(String::Format(u"Output_{0}.jpg", page + 1)); } using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); builder->InsertImage(u"Input.html"); doc->Save(u"Output.jpg"); using namespace Aspose::Words; auto doc = MakeObject<Document>(); auto builder = MakeObject<DocumentBuilder>(doc); auto shape = builder->InsertImage(u"Input.html"); shape->get_ImageData()->Save(u"Output.jpg");
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi HTML thành JPG

 1. Cài đặt 'Aspose.Words for C++'.
 2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C++.
 3. Mở tệp HTML C++.
 4. Gọi phương thức 'Save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng JPG.
 5. Nhận kết quả của HTML chuyển đổi là JPG.

C++ thư viện để chuyển đổi HTML thành JPG

Có ba tùy chọn để cài đặt Aspose.Words for C++ vào môi trường nhà phát triển của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Bạn có thể sử dụng thư viện C++ này để phát triển phần mềm trên Microsoft Windows, Linux và macOS:

 • GCC >= 6.3.0 và Clang >= 3.9.1 là bắt buộc đối với Linux
 • Xcode >= 12.5.1, Clang và libc++ là bắt buộc đối với macOS

Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux hoặc macOS, vui lòng kiểm tra thông tin về các phụ thuộc thư viện bổ sung (gói mã nguồn mở fontconfig và mesa-glu) trong Tài liệu Sản phẩm.

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.