Chuyển đổi TXT thành HTML trong C#

.NET phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi TXT thành HTML

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập cấp cao, nền tảng cho các nền tảng .NET và .NET Core. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất TXT, HTML và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C#, F#, VB.NET.

Chuyển TXT sang HTML bằng C#

Bạn cần lập trình chuyển đổi tài liệu từ TXT sang HTML? Với .NET for .NET, bạn có thể chuyển đổi TXT sang định dạng HTML chỉ bằng một vài dòng mã C#.

.NET của chúng tôi tạo HTML từ TXT với chất lượng chuyên nghiệp. TXT sang HTML chất lượng cao nhất ngay trên trình duyệt của bạn. .NET mạnh mẽ cho phép chuyển đổi TXT sang nhiều định dạng phổ biến.

Lưu TXT dưới dạng HTML trong C#

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi TXT sang HTML trong C#.

Làm theo các bước đơn giản để chuyển TXT sang định dạng HTML. TXT của bạn từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó ở định dạng tài liệu web, chỉ định định dạng tệp được yêu cầu bằng phần mở rộng HTML Đối với cả TXT và viết HTML, bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. Nội dung và định dạng HTML đầu ra sẽ giống với tài liệu TXT.

Ví dụ về mã trong C# để chuyển đổi định dạng TXT sang HTML
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using Aspose.Words;

var doc = new Document("Input.txt");
doc.Save("Output.html");
using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.txt"); doc.Save("Output.html"); using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.txt"); for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++) { var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1); extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.html"); } using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); builder.InsertImage("Input.txt"); doc.Save("Output.html"); using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); var shape = builder.InsertImage("Input.txt"); shape.ImageData.Save("Output.html");
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi TXT thành HTML

  1. Cài đặt 'Aspose.Words for .NET'.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C#.
  3. Mở tệp TXT C#.
  4. Gọi phương thức 'Save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng HTML.
  5. Nhận kết quả của TXT chuyển đổi là HTML.

C# thư viện để chuyển đổi TXT thành HTML

Có ba tùy chọn thay thế để cài đặt "Aspose.Words for .NET" vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đa nền tảng và hỗ trợ tất cả các triển khai .NET chính theo đặc điểm kỹ thuật '.NET Standard 2.0'

  • Microsoft .NET Framework, bắt đầu từ phiên bản 2.0 sớm nhất và kết thúc bằng '.NET Framework 4.8'
  • .NET Core, bắt đầu từ phiên bản 2.0 sớm nhất và kết thúc bằng '.NET 6'
  • Mono >= 2.6.7

Vì mã .NET không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành bên dưới, mà chỉ phụ thuộc vào Máy ảo, bạn có thể tự do phát triển bất kỳ loại phần mềm nào cho Windows, macOS, Android, iOS và Linux. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản tương ứng của .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio, Xamarin và MonoDevelop để tạo các ứng dụng C#, F#, VB.NET

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu Sản phẩm.

Các chuyển đổi TXT được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi TXT sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.