Chuyển đổi TIFF thành PDF trong C#

.NET phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi TIFF thành PDF

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập cấp cao, nền tảng cho các nền tảng .NET và .NET Core. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất TIFF, PDF và nhiều định dạng tài liệu khác bằng C#, F#, VB.NET.

Chuyển đổi TIFF thành PDF trong C#

Cần phải chuyển đổi một TIFF ảnh để PDF tập lập trình? Với Aspose.Words for .NET bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi TIFF thành PDF chỉ với một vài dòng mã C#.

Xử lý hình ảnh hiện đại C# API tạo PDF từ TIFF với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của TIFF sang PDF ngay trong trình duyệt. C# mạnh mẽ cho phép chuyển đổi TIFF sang nhiều định dạng tài liệu phổ biến.

Lưu TIFF dưới dạng PDF trong C#

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi TIFF thành PDF trong C#.

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến một TIFF hình ảnh vào PDF định dạng. Đọc TIFF từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng PDF, chỉ định định dạng tài liệu được yêu cầu bằng phần mở rộng PDF Đối với cả cách đọc TIFF PDF bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. PDF đầu ra sẽ giống với hình ảnh TIFF.

Ví dụ về mã trong C# để chuyển đổi định dạng TIFF sang PDF
Tập tin đầu vào
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Định dạng đầu ra
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
using Aspose.Words;

var doc = new Document();
var builder = new DocumentBuilder(doc);

builder.InsertImage("Input.tiff");

doc.Save("Output.pdf");
using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.tiff"); doc.Save("Output.pdf"); using Aspose.Words; var doc = new Document("Input.tiff"); for (int page = 0; page < doc.PageCount; page++) { var extractedPage = doc.ExtractPages(page, 1); extractedPage.Save($"Output_{page + 1}.pdf"); } using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); builder.InsertImage("Input.tiff"); doc.Save("Output.pdf"); using Aspose.Words; var doc = new Document(); var builder = new DocumentBuilder(doc); var shape = builder.InsertImage("Input.tiff"); shape.ImageData.Save("Output.pdf");
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi TIFF thành PDF

  1. Cài đặt 'Aspose.Words for .NET'.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án C#.
  3. Mở tệp TIFF C#.
  4. Gọi phương thức 'Save()', chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng PDF.
  5. Nhận kết quả của TIFF chuyển đổi là PDF.

C# thư viện để chuyển đổi TIFF thành PDF

Có ba tùy chọn thay thế để cài đặt "Aspose.Words for .NET" vào hệ thống của bạn. Vui lòng chọn một cái giống với nhu cầu của bạn và làm theo hướng dẫn từng bước:

yêu cầu hệ thống

Sản phẩm của chúng tôi hoàn toàn đa nền tảng và hỗ trợ tất cả các triển khai .NET chính theo đặc điểm kỹ thuật '.NET Standard 2.0'

  • Microsoft .NET Framework, bắt đầu từ phiên bản 2.0 sớm nhất và kết thúc bằng '.NET Framework 4.8'
  • .NET Core, bắt đầu từ phiên bản 2.0 sớm nhất và kết thúc bằng '.NET 6'
  • Mono >= 2.6.7

Vì mã .NET không phụ thuộc vào phần cứng hoặc hệ điều hành bên dưới, mà chỉ phụ thuộc vào Máy ảo, bạn có thể tự do phát triển bất kỳ loại phần mềm nào cho Windows, macOS, Android, iOS và Linux. Chỉ cần đảm bảo rằng bạn đã cài đặt phiên bản tương ứng của .NET Framework, .NET Core, Windows Azure, Mono hoặc Xamarin.

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng môi trường phát triển tích hợp Microsoft Visual Studio, Xamarin và MonoDevelop để tạo các ứng dụng C#, F#, VB.NET

Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo Tài liệu Sản phẩm.

Các chuyển đổi TIFF được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi TIFF sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2023. Đã đăng ký Bản quyền.