Chuyển đổi TIFF thành PDF trong Python

Python phần mềm tốc độ cao để chuyển đổi TIFF thành PDF

Sử dụng API chuyển đổi tài liệu của chúng tôi để phát triển phần mềm độc lập nền tảng cấp cao bằng Python. Đây là một giải pháp phần mềm chuyên nghiệp hoàn chỉnh để nhập và xuất TIFF, PDF và nhiều định dạng tài liệu khác bằng Python.

Xem đoạn mã

Chuyển đổi TIFF thành PDF trong Python

Cần phải chuyển đổi một TIFF ảnh để PDF tập lập trình? Với Aspose.Words for Python via .NET bất kỳ nhà phát triển nào cũng có thể dễ dàng chuyển đổi TIFF thành PDF chỉ với một vài dòng mã Python.

Xử lý hình ảnh hiện đại Python API tạo PDF từ TIFF với tốc độ cao. Kiểm tra chất lượng của TIFF sang PDF ngay trong trình duyệt. Python mạnh mẽ cho phép chuyển đổi TIFF sang nhiều định dạng tài liệu phổ biến.

Lưu TIFF dưới dạng PDF trong Python

Ví dụ sau minh họa cách chuyển đổi TIFF thành PDF trong Python.

Thực hiện theo các bước đơn giản để biến một TIFF hình ảnh vào PDF định dạng. Đọc TIFF từ ổ đĩa cục bộ, sau đó chỉ cần lưu nó dưới dạng PDF, chỉ định định dạng tài liệu được yêu cầu bằng phần mở rộng PDF Đối với cả cách đọc TIFF PDF bạn có thể sử dụng các tên tệp đủ điều kiện. PDF đầu ra sẽ giống với TIFF hình ảnh.

Ví dụ về mã trong Python để chuyển đổi TIFF định dạng sang PDF
Tải lên tệp bạn muốn chuyển đổi
Mã vận hành
Chọn định dạng mục tiêu từ danh sách
import aspose.words as aw

doc = aw.Document()
builder = aw.DocumentBuilder(doc)

builder.insert_image("Input.tiff")

doc.save("Output.pdf")
import aspose.words as aw doc = aw.Document("Input.tiff") doc.save("Output.pdf") import aspose.words as aw doc = aw.Document(Input.tiff) for page in range(0, doc.page_count): extractedPage = doc.extract_pages(page, 1) extractedPage.save(f"Output_{page + 1}.pdf") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) builder.insert_image("Input.tiff") doc.save("Output.pdf") import aspose.words as aw doc = aw.Document() builder = aw.DocumentBuilder(doc) shape = builder.insert_image("Input.tiff") shape.get_shape_renderer().save("Output.pdf", aw.saving.ImageSaveOptions(aw.SaveFormat.pdf))
Mã vận hành
Chia sẻ mã trên phương tiện truyền thông xã hội:

Cách chuyển đổi TIFF thành PDF

  1. Cài đặt Aspose.Words for Python via .NET.
  2. Thêm tham chiếu thư viện (nhập thư viện) vào dự án Python.
  3. Mở TIFF Python tệp.
  4. Gọi phương thức save(), chuyển tên tệp đầu ra có phần mở rộng PDF.
  5. Nhận kết quả của TIFF chuyển đổi là PDF.

Python thư viện để chuyển đổi TIFF thành PDF

Chúng tôi lưu trữ các gói Python trong kho lưu trữ PyPi. Vui lòng làm theo hướng dẫn từng bước về cách cài đặt "Aspose.Words for Python via .NET" vào môi trường nhà phát triển của bạn.

yêu cầu hệ thống

Gói này tương thích với Python ≥3.5 và <3.12. Nếu bạn phát triển phần mềm cho Linux, vui lòng xem các yêu cầu bổ sung đối với gcc và libpython trong Tài liệu sản phẩm.

Các chuyển đổi TIFF được hỗ trợ khác

Bạn có thể chuyển đổi TIFF sang nhiều định dạng tệp khác:

5%

Đăng ký cập nhật sản phẩm của Aspose

Nhận bản tin hàng tháng và ưu đãi gửi trực tiếp đến hộp thư của bạn.

© Aspose Pty Ltd 2001-2024. Đã đăng ký Bản quyền.